Russian version
Hotels

Hotels in Veliky Novgorod  

«Park Inn»

"Volkhov"

"Intourist"

"Akron"

 • Velikiy Novgorod, Frolovskaya str., 24
 • tel: +7 (816 2) 73 69 18

"Novgorodskaya"

 • Velikiy Novgorod, Desyatinaya str., 6
 • tel: +7 (816 2) 77 22 60
 • fax: +7 (816 2) 731 330

"Sadko"

 • Velikiy Novgorod , Fedorovskiy ruchey str., 16
 • tel: +7 (816 2) 663 004, +7 (816 2) 661 807
 • fax: +7 (816 2) 663 017
 • E-mail: sadko@novline.ru

"Roza Vetrov"

 • Velikiy Novgorod, Novo-Luchanskaya str., 27
 • tel: +7 (816 2) 77 20 33

"Kruiz"

 • Velikiy Novgorod, Prusskaya str., 11
 • tel: +7 (816 2) 77 22 83, +7 (816 2) 77 71 74

"Luks"

 • Velikiy Novgorod, Malaya Vlasyevskaya str., 6
 • tel: +7 (816 2) 77 52 18

"Rossia"

 • Velikiy Novgorod, A.Nevskogo emb. , 19/1
 • tel.: +7 (816 22) 63 41 85
 • fax: +7 (816 22) 63 60 86